LKF undertecknar Letter of Intent med Lunds Klimatallians

(2017-10-23)


Lunds kommun har undertecknat det så kallade Borgmästaravtalet. Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) är ett internationellt avtal för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete än nationerna. Deltagande kommuner har förbundit sig att minska koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030 samt att anta en integrerad strategi för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Vid LKFs senaste styrelsemöte beslutades att LKF ska underteckna ett Letter of Intent med Lunds Klimatallians för att genom aktivt arbete bidra till framtida minskade klimatutsläpp.

Vi vill genom vårt klimatarbete medverka till att Lunds kommun, tillsammans med olika företag och organisationer, uppfyller sina mål för Borgmästaravtalet.

LKF, Lunds kommun, Lunds Klimatallians samt övriga undertecknare av detta Letter of Intent ska utforma en avsiktsförklaring som ska undertecknas i början av 2018.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg