LKFs arbete med arbetsmiljöfrågor

(2019-03-29)

Vår personal är otroligt viktig för oss och när man arbetar hos oss vill vi att man ska må bra och trivas. Arbetsmiljöverket gjorde en granskning av vår verksamhet 2018, en granskning vi välkomnar för att se vad vi kan göra bättre.

Arbetsmiljöverket kom fram till att det fanns en del brister som skulle åtgärdas. Bland annat att det inte genomfördes en medarbetarundersökning 2018. Det fanns även en del otydlighet i rutinerna kring vårt arbetsmiljöarbete, de synpunkterna har vi på LKF nu åtgärdat.

Det som återstod var att genomföra medarbetarundersökningen och den är nu slutförd. Just nu går vi tillsammans igenom resultatet med all personal för att ge återkoppling och ha en dialog kring hur vi kan arbeta ännu bättre.

- Undersökningen visar på ett positivt resultat genom höga värden. LKF visar att de tar arbetsmiljöarbetet på allvar genom att följa upp undersökningen med medarbetarna och göra handlingsplaner tillsammans, säger Johan Rosén, Arbetsmiljöingenjör på företagshälsovården i Lunds Kommun.

- Det känns bra att vi genomfört åtgärderna med god marginal i tid och därmed undviker vite. Att resultatet från medarbetarundersökningen visar bra resultat är ju ännu mer glädjande, vår personal är vår viktigaste resurs, menar Jörgen Ljung, HR-chef.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg