Nu kör vi på el

(2016-09-09)


Elbilar

Ett av våra miljömål är att bli fossilbränslefria år 2020. I detta ingår att ställa om vår fordonsflotta till fordon som drivs med förnybara energikällor.

Våra nya elbilar körs på Bra Miljöval el, märkt av Svenska Naturskyddsföreningen.

Förutom att våra elbilar minskar vår klimatpåverkan, jämfört med om vi hade kört fordon med fossila drivmedel, bidrar de även till en bättre stadsmiljö genom lägre bullernivå och minskade utsläpp av hälsoskadliga partiklar.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg