Pilotprojekt för etablering av nyanlända startar på Linero

(2018-11-29)


Ett hållbart livskoncept, där barnens trygghet, skydd och utveckling står i fokus. Så skulle man kunna beskriva den nya samarbetsmodell som testas på Linero i Lund, där det nu är dags för inflyttning i 24 lägenheter. Rent konkret betyder modellen att nyanlända familjer kan flytta in i modulbostäder med tillfälliga bygglov.

Projektet innebär en ny form av samarbete, där kommun, bostadsbolag, näringsliv, ideella organisationer och forskning, arbetar tillsammans för att främja en socialt hållbar etablering av nyanlända barnfamiljer. Fokus läggs framförallt på barnens behov och utgår från tre delar: innemiljö, utemiljö och ”det sociala kittet”. Syftet är att skapa en trygg boendemiljö och öka familjernas förutsättningar till integration. Modellen kommer även testas i Malmö, men med delvis annat upplägg. Förhoppningen är att den ska fungera så bra att den sedan kan appliceras på andra tillfälliga bostadslösningar i Sverige.

LKF har byggt bostäderna och hyr ut lägenheterna till Lunds kommun.

- LKF vill verka för att alla våra hyresgäster integreras och ges möjlighet till ett bra boende. Detta är särskilt viktigt när vi nu bygger bostäder där alla hyresgäster är nyanlända. Därför sätter vi stort värde på detta samarbete, säger LKFs VD Fredrik Millertson.

För att lösa samhällskomplexa problem som bostadsbrist och integration krävs att många olika parter samarbetar för att hitta nya, kreativa helhetslösningar. De olika aktörerna i projektet, Rädda Barnen, Lunds Kommun, Lunds kommuns fastighetsbolag LKF, IKEA Sverige, Archifuncture, MKB samt Malmö universitet, tillför olika och kompletterande sakkunskap, erfarenheter och resurser.

En viktig komponent har varit de trygghetssamordnare, som regelbundet kommer att finnas på plats på Linero och som bemannas genom Rädda Barnen, en organisation med lång erfarenhet av arbete med barn i socio-ekonomiskt utanförskap.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg