Samarbete bakom framtidens bilfria boende på Xplorion

(2019-04-08)

Xplorion webb

I Xplorion, vårt innovationsprojekt, skapar vi ett bilfritt boende. Boendet erbjuder mobilitetstjänster så som bilpool, cykelpool och kollektivtrafik – där allt görs tillgängligt för hyresgäster digitalt via en app.
- På Xplorion ska det vara lätt att göra hållbart lätt, säger LKFs projektledare Dennis Kerkhof.

Genom att planera Xplorion som ett bilfritt boende reduceras också materialåtgången då behovet av antalet parkeringsplatser också minskar. Projektet utformas för att underlätta ett bilfritt liv, med exempelvis bredare hissar som rymmer en lådcykel och loftgångar med plats för cykelparkering

Ett gemensamt projekt, med stöd från innovationsprogrammet Viable Cities, ska underlätta det bilfria boendet på Xplorion. Det är LKF, entreprenören Byggnadsfirman Otto Magnusson, Future by Lund samt leverantören EC2B som tillsammans vill utveckla det bilfria boendet. EC2B innebär en mix av mobilitetstjänster som görs tillgängligt via en app – allt för att förenkla de boendes vardag och därmed även bidra till ett mer resurseffektivt samhälle.

Den digitala tjänsten vidareutvecklas i en samskapande process med potentiella användare och utifrån de boendes upplevelser och användning i Xplorion. Målet är att utveckla tjänsten för spridning till fler fastighetsägare, projekt och städer.

- I projektet finns en intressant mix av aktörer som tillsammans har omfattande kompetens inom både fastighet och mobilitet. Jag är övertygad att vi ska kunna skapa ett bra innehåll av mobilitetstjänster för LKF:s hyresgäster, säger EC2B:s VD Björn Wendle.

- I Xplorion testar vi hur vi kan göra våra framtida byggnader mera hållbart och hur vi kan underlätta ett hållbart liv för våra hyresgäster. En tjänst som EC2B passar perfekt i det tankesättet, säger Dennis Kerkhof, byggprojektledare hos LKF.

 

Fakta Viable Cities och Xplorion
Samarbetsprojektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inflyttning i Xplorion är planerad till oktober 2020 och kommer att ge boende för 54 hushåll.

 Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg