Skärpt eldningsförbud från 25/7 kl 16.00

(2018-07-25)


Från och med den 25 juli klockan 16 skärper Länsstyrelsen, på inrådan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det rådande eldningsförbudet.

Det råder numera totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne, ÄVEN på egen tomtmark, kolonilott eller innergård. Förbudet omfattar alla typer av grillar och alla typer av platser.

Tack för att ni respekterar detta! Och var också VÄLDIGT försiktig med cigarettfimpar.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg