Utbildningssatsning kring våld i nära relationer för all vår områdespersonal

(2019-02-18)

Vi bryr oss

Det kan finnas tillfällen då man hör eller ser något som gör att man förstår att allt inte är helt bra i ett hem. I ett hem där det kanske även bor barn. Att då reagera samt veta vilka hjälpinsatser som finns lokalt, var våldsutsatta kan få stöd och var våldsutövare verktyg till att ändra sitt beteende är av betydelse.


 

Personal inom LKF som arbetar nära hyresgästen ska vara utbildade i att upptäcka våld i nära relationer.

För ett år sedan gick områdesvärdar, fastighetschefer samt biträdande fastighetschefer utbildningen. Den var mycket uppskattad och det är verkligen viktigt att fler medarbetare får möjlighet att gå nu, då utbildningen ger en bra förståelse kring ämnet och konkreta tips för oss i arbetet med att skapa en tryggare boendemiljö för våra hyresgäster. Berättar Gunilla Flygare, som även var en av dem som deltog på utbildningen under 2018. 

Utbildningssatsningen handlar om att ge kunskap om vad var och en kan göra för att tillsammans skapa ett tryggare boende. Att använda sig av olika yrkeskategorier i arbetet mot våld i nära relationer är inget unikt.

 

Andra exempel där liknande utbildning givits är bland tandläkare, veterinärer och djurskyddshandläggare. För dessa yrkesgrupper är det en självklarhet i deras uppdrag enligt dem själva, detta då dessa yrkesgrupper möter många människor regelbundet i deras vardag.

Utbildningen leds av Kvinnojouren Lund samt samordnaren mot våld i nära relationer inom Lunds kommun.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg