Välkommen till informationskväll på Linero

(2017-11-21)


LKF bygger 24 lägenheter för nyanlända på Linero, som Lunds kommun ska hyra ut till nyanlända med planerad inflyttning under våren. Välkomna till en kväll med både information och inspiration!

Tid: Tisdag 5 december, Klockan 18.00-19.30.
Plats: Vikingaskolans matsal, Egils gränd 16 i Lund.

Programpunkter:

• LKF informerar och svarar på frågor om bostäderna
• Lunds kommun informerar om mottagandet, arbetet med den sociala inkluderingen, som bland annat kommer att ske i samarbete med Rädda Barnen, samt hur du som vill kan engagera dig.

Mer information:

Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor i Lunds kommun
E-post: magdalena.titze@lund.se 
Telefon: 046-359 51 52

Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef LKF
E-post: gunilla.flygare@lkf.se 
Telefon: 046-35 85 13

VÄLKOMNA 

Läs mer
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg