Värme- och varmvattenavstängning 2 oktober

(2018-09-27)


Till våra hyresgäster på Grönegatan 17 och Staffans gränd 2, 4 och 6.

För att utföra ett arbete på en befintlig fjärrvärmeldening måste Kraftringen stänga av värmen och varmvattnet tisdagen 2 oktober mellan klockan 08.00-14.00 på Grönegatan 17 och Staffans gränd 2, 4 och 6. 

Har du några frågor kontakta Kraftringen på telefon 020 - 32 61 00.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg