Via Europa - akut underhållsarbete den 28 mars

(2018-03-26)


Via Europa behöver genomföra ett akut underhållsarbete på bredbandsnätet den 28 mars kl.07:30 – 08:00. Det berör våra hyresgäster i Lund.

Via Europas förhoppning är att det inte ska uppstå något avbrott alls i samband med detta arbete.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg