Om företaget

Om företaget

Lunds Kommuns Fastighets AB (publ), LKF, bildades 1947 och har sedan dess varit ett helägt
kommunalt bolag.

LKF erbjuder bostäder i Lunds stad, Genarp, Södra Sandby, Stångby, Veberöd,
Dalby och Revinge. Totalt äger och förvaltar vi cirka 9 000 bostadslägenheter, vilket
innebär att nära 20 000 lundabor har sitt hem hos oss.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg