Om företaget

Om företaget

Lunds Kommuns Fastighets AB (publ), LKF, bildades 1947 och har sedan dess varit ett helägt kommunalt bolag.

LKF erbjuder bostäder i Lunds stad, Genarp, Södra Sandby, Stångby, Veberöd, Dalby och Revinge. Vårt mål är att byggstarta 250-300 lägenheter vaje år. Totalt äger och förvaltar vi cirka 9 500 bostäder, vilket innebär att cirka 20 000 lundabor har sitt hem hos oss.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg