Toppkollage

Marknadsföring genom sponsring

Syfte

Sponsring är en del av LKFs marknadskommunikationsarbete och har till syfte att stärka LKFs varumärke och kundrelationer samt att öka kunskapen om LKF som hyresvärd och arbetsgivare.

Inriktning

LKFs sponsring inriktas i första hand på aktiviteter/verksamheter inom Lunds kommun.  Samarbeten har etablerats med föreningar och organisationer inom områden som idrott, kultur, miljö och samhälle. De verksamheter som har en väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet prioriteras i förhållande till andra verksamheter som inte har det. Sponsring är en viktig del för LKF i arbetet med att profilera sig som arbetsgivare, särskilt bland ungdomar. Sponsring skall vara förenlig med LKFs grundläggande värderingar och synsätt.

Exempel på sponsring

  • Handbollsklubbarna LUGI och H43, Lundaloppet, Lunds Bollklubb, Ishockeyklubben Lund Giants, Simklubben Poseidon, Lunds Boxningssällskap, Värpinge IF, Dalby GIF, Veberöds AIF
  • Kulturnatten, Kulturen i Lund, Lunds Medeltidsdagar, Folkets Bio i Lund, Biblioteket Väster, Genarpsdagen, Dalby Musikfestival
  • Droginformation i högstadieskolor i Lund (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle), Kalaset Norra Fäladen, Nattvandrarna i Dalby
  • Natur- och Miljöpärmen (samtliga årskurser 4-6 i Lund)Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg