Skyddsrum nära din bostad

I närheten av våra bostäder har vi på  LKF skyddsrum. De består vanligtvis av källarlokaler, förråd och föreningslokaler, som vid behov ska ställas i ordning.

Ett skyddsrum är byggt med förstärkta dörrar och väggar och har en speciell ventilation med luftsluss. I vardagen används rummen som lokaler men de ska kunna användas som skyddsrum inom 48 timmar. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum i olika typer av byggnader.  

Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har ansvar att göra tillsyn av våra skyddsrum. Vi på LKF följer de rekommendationer och anvisningar som MSB har på oss som fastighetsägare.

Skyddsrum nära ditt hem
Det är viktigt att våra hyresgäster känner till närmsta skyddsrum – skyddsrummen hittar du på MSBs skyddsrumskarta