Frågor och svar om din hyra

På den här sidan har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om hyreshöjningen som förhandlas fram varje år.

Vad blev hyreshöjningen för 2024? 

LKF har tecknat en tvåårig överenskommelse med Hyresgästföreningen där hyran höjs med 5,5% 2024 och 4,99% 2025. 
 
Överenskommelsen innebär: 

  • Hyran höjs för hela bostadsbeståndet med 5,5% från 1 februari 2024
  • Hyreshöjningen för år två - 1 januari 2025, innebär en höjning med 4,99% för bostadsbeståndet
  • I nyproduktion varierar hyresjusteringen mellan 0% - 5,5% 2024 och 0% - 4,99% 2025.
  • Kostnaden för varmvatten höjs 1 februari 2024 med 3 kr per kubikmeter för de lägenheter där förhandlad hyra inte inkluderar varmvatten. Ny kostnad för varmvatten blir 58 kr/kubikmeter 

Din nya hyra för 2024 ser du som vår hyresgäst på hyresavin i januari. Höjningen gäller från 1 februari 2024. 
 

Hur räknar jag ut min nya hyra? 

För en hyresgäst som betalar 7 000 kr per månad innebär hyreshöjningen att hyran ökar med 385 kr per månad för 2024. 

Ränkeexempel: Nuvarande grundhyra * 1,055 % = Ny grundhyra.

Vad är det som styr hur hög min hyra för min parkeringsplats blir? 

Hur mycket höjningen blir beror på var i Lunds kommun parkeringen/garaget ligger och vilken efterfrågan det finns på liknande p-platser/garageplatser i närområdet. Den nya hyran för din bostad och parkerings- och garageplats ser du på din hyresavi i mitten av januari.

Hur informerar ni om den nya hyran?

Hyreshöjningen kommer att kommuniceras via flera kanaler till våra hyresgäster. Bland annat digitalt via e-post, via Minasidor, informationsutskick med fakturan i mitten av januari 2024 samt här på vår hemsida LKF.se. 

Hur vi på LKF resonerar kring hyreshöjningen 2024 – ytterligare ett utmanande år 

Vi har full respekt och förståelse för att läget i omvärlden är påfrestande ekonomiskt för många, inte minst våra kunder. Och så är det även för oss som bolag. Vår ambition är att balansera omtanke för våra hyresgäster med vårt ansvar för ekonomisk balans som kommunalt bostadsbolag i tuffa tider. Vi vill fortsätta kunna skapa fler och bättre hem för lundaborna även framöver. Det är en viktig fråga för oss. I detta måste vi möta och balansera kostnadsutvecklingen med att erbjuda hem att trivas i 

Varför höjer ni hyran varje år?

Vi på LKF måste, liksom alla andra i omvärlden, möta kostnadsökningarna för el, värme, reparationer och underhåll. Som allt annat i vår ekonomi, stiger i regel priser på varor och tjänster. Vissa kostnadsökningar kan vi på LKF inte påverka, till exempel höjda skatter och avgifter på renhållning, el, uppvärmning och vatten.   

Vi vill gärna att våra hyresgäster ska ha en god kvalitet i sitt boende och den årliga hyreshöjningen är en förutsättning att ta hand om våra hyresgästers hem.    

Hur förhandlas hyreshöjningen?

Vi förhandlar med Hyresgästföreningen, som för våra hyresgästers talan. Vi vill hitta en överenskommelse som känns rimlig och för att möta våra kostnader.  

I förhandlingen följer vi den trepartsmodell som Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna kommit överens om. Modellen tar hänsyn till kostnader vi har för våra fastigheter, men även för de kostnaderna som styrs av omvärlden och hyresgästernas intressen. 
 

Vad går pengarna från hyreshöjningen till?

Vi använder de pengar vi får in från hyreshöjningen att möta våra kostnader och till att förbättra kvaliteten i våra hem. Våra bostäder behöver upprusning under sin livstid och det sker vid olika tidpunkter runt om i Lund, beroende på till exempel hur gamla fastigheterna är.  
 
Vår målsättning är att skapa en långsiktighet och värna både hyresgästernas trygghet och LKFs möjligheter att förvalta, renovera och bygga nytt till god kvalitet och bra service.