Frågor och svar om din hyra

På den här sidan har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om hyreshöjningen som förhandlas fram varje år.

Varför höjer ni hyran varje år?

Vi på LKF måste, liksom alla andra i omvärlden, möta kostnadsökningarna för el, värme, reparationer och underhåll. Som allt annat i vår ekonomi, stiger i regel priser på varor och tjänster. Vissa kostnadsökningar kan vi på LKF inte påverka, till exempel höjda skatter och avgifter på renhållning, el, uppvärmning och vatten.  

Vi vill gärna att våra hyresgäster ska ha en god kvalitet i sitt boende och den årliga hyreshöjningen är en förutsättning att ta hand om våra hyresgästers hem.   

Hur förhandlar ni hyreshöjningen?

Vi förhandlar med hyresgästföreningen för att hitta en överenskommelse som känns rimlig och för att möta våra kostnader. Hyresgästföreningen är den som för våra hyresgästers talan i förhandling som sker utifrån den årliga kostnadsutvecklingen i Sverige och Lund som helhet.

Vad går pengarna till?

Vi använder de pengar vi får in från hyreshöjningen att möta våra kostnader och till att förbättra kvaliteten i våra hem. Våra bostäder behöver upprusning under sin livstid och det sker vid olika tidpunkter runt om i Lund, beroende på till exempel hur gamla fastigheterna är. Vår målsättning är att skapa en långsiktighet och värna både hyresgästernas trygghet och LKFs möjligheter att förvalta, renovera och bygga nytt till god kvalitet och bra service.

Vad blev hyreshöjningen för 2022?

Överenskommelsen innebär att hyran för hela LKFs bostadsbestånd höjs med i genomsnitt 1,95 % från 2022-02-01. Detta betyder att hyresjusteringen varierar mellan olika fastigheter, från 0 %-2,14 % beroende på vilken fastighet du bor i. För merparten innebär det en justering på 2,14 %

Även hyran för parkerings- och garageplatser höjs nästa år från 2022-02-01. Höjningen beror på var i Lunds kommun parkeringen/garaget ligger och vilken efterfrågan det finns på liknande p-platser/garageplatser i närområdet. 
 

Din nya hyra ser du på din hyresavi från och med februari månads hyra 2022. Hyresavin skickas ut i mitten av januari.

 

Var ska jag vända mig om jag har frågor eller synpunkter? 

Kontakta vårt kundcenter, kundcenter@lkf.se eller 046 - 35 85 00