Frågor och svar om din hyra

På den här sidan har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om hyreshöjningen som förhandlas fram varje år.

Hur vi på LKF resonerar kring hyreshöjningen 2023 – ett utmanande år på många sätt

Vi har full respekt och förståelse för att läget i omvärlden är påfrestande ekonomiskt för många, inte minst våra kunder. Och så är det även för oss som bolag. Vår ambition är att balansera omtanke för våra hyresgäster med vårt ansvar för ekonomisk balans som kommunalt bostadsbolag i tuffa tider. Vi vill fortsätta kunna skapa fler och bättre hem för lundaborna även framöver. Det är en viktig fråga för oss. I detta måste vi möta och balansera kostnadsutvecklingen med att erbjuda hem att trivas i.  

Varför höjer ni hyran varje år? 

Vi på LKF måste, liksom alla andra i omvärlden, möta kostnadsökningarna för el, värme, reparationer och underhåll. Som allt annat i vår ekonomi, stiger i regel priser på varor och tjänster. Vissa kostnadsökningar kan vi på LKF inte påverka, till exempel höjda skatter och avgifter på renhållning, el, uppvärmning och vatten.   

Vi vill gärna att våra hyresgäster ska ha en god kvalitet i sitt boende och den årliga hyreshöjningen är en förutsättning att ta hand om våra hyresgästers hem.    

Hur förhandlar ni hyreshöjningen? 

Vi förhandlar med Hyresgästföreningen för att hitta en överenskommelse som känns rimlig och för att möta våra kostnader. Hyresgästföreningen är den som för våra hyresgästers talan i förhandling som sker utifrån den årliga kostnadsutvecklingen i Sverige och Lund som helhet. 

Vad går pengarna till? 

Vi använder de pengar vi får in från hyreshöjningen att möta våra kostnader och till att förbättra kvaliteten i våra hem. Våra bostäder behöver upprustning under sin livstid och det sker vid olika tidpunkter runt om i Lund, beroende på till exempel hur gamla fastigheterna är. Vår målsättning är att skapa en långsiktighet och värna både hyresgästernas trygghet och LKFs möjligheter att förvalta, renovera och bygga nytt till god kvalitet och bra service. 

Vad blev hyreshöjningen för 2023? 

Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs från 2023-02-01, vilket innebär att den nya hyran kommer på hyresavin från och med februari månads hyra 2023. 

Överenskommelsen innebär: 

Lägenheter med varmhyra höjs med 4,75 %. 

Lägenheter med kallhyra (exklusive värme) höjs med 2,85 %. 

Lägenheter i nyproduktionen varierar hyresjusteringen mellan 0 % och 4,75 %. 

Kostnaden för varmvatten höjs med 5 kr per kubikmeter för de lägenheter där förhandlad hyra inte inkluderar varmvatten. Ny kostnad för varmvatten blir 55 kr per kubikmeter.

Vad är det som styr hur hög min hyra för min parkeringsplats blir? 

Även hyran för parkerings och garageplatser höjs från 2023-02-01. 

Hur stor din höjning blir beror på var i Lunds kommun parkeringen/garaget ligger och vilken efterfrågan det finns på liknande p-platser/garageplatser i närområdet. 

Den nya hyran för din parkerings- eller garageplats ser du på hyresavin för februari månad. 

Var kan jag se min nya hyra? 

Vi informerar på flera olika sätt om hyran för 2023, här på vår hemsida lkf.se, via e-post till dig, på Minasidor och som bilaga till din hyresavi för februari 2023.  

Hur räknar jag ut min nya hyra, om jag vill veta vad den blir innan jag får hyresavin  

De flesta av våra hyresgäster får en hyresökning om 4,75%. Några undantag finns som har lägre hyra, tex de som har kallhyra. 

Nya grundhyran räknas ut: 
Grundhyran för lägenheten (2022) x 1,0475 = 

Hur resonerar ni när ni höjer hyran 2023, när många har dålig ekonomi? 

Vi vet att det är extra tufft ekonomiskt för många av våra hyresgäster nu. Den höga inflationen har medfört ett ansträngt ekonomiskt läge för både bostadsbolag och hyresgäster. Utifrån den rådande situationen har vi tagit ansvar för att landa i en långsiktigt hållbar hyreshöjning. Vår ambition är att vårs hyresgäster ska bo i ett tryggt, attraktivt och välskött hus. 

Borde ni inte ta individuell hänsyn till att era hyresgäster har olika förutsättningar, med direktverkande el, avtal med gasleverans, etc? 

Förhållandet mellan varm- och kallhyror är alltid en förhandlingsparameter i de årliga hyresförhandlingarna. Förhandlingsöverenskommelsen för 2023 har landat i en betydligt lägre hyresjustering för kallhyra än varmhyra. 

Hur kommer ni att hålla nere era kostnader 2023?

LKF arbetar kontinuerligt med att försöka minska våra kostnader. Bland annat med energieffektiviseringar i bostadsområdena, dels för att minska miljöpåverkan dels för att minska kostnaderna. 2022 var ett exceptionellt år med stora kostnadsförändringar, hög inflation, höjda räntor samt ökade drift och underhållskostnader. 

Var ska jag vända mig om jag har frågor eller synpunkter?  

Kontakta vårt kundcenter, kundcenter@lkf.se eller 046 - 35 85 00