Störningsjour - när det inte rör sig om "levnadsljud"

Att bo i lägenhet innebär att du bor nära dina grannar. Ibland stör vi varandra utan att mena det. Vi kan också uppleva ljud från grannar, som är en del av livet och vardagen - till exempel barnspring eller någon som spelar musik. Skulle du däremot uppleva höga ljud sena kvällar,  kan du kontakta vår störningsjour och få hjälp.

När du blir störd handlar det oftast om oförstånd, grannen som spelar musik har inte tänkt på hur högt det är och att klockan blivit mycket. Om du upplever grannens ljud som störande kommer du ofta långt med ett samtal, be om att skruva ner musiken eller vad det handlar om.

Vid akuta ärenden eller när vi på LKF inte kan svara så kan du vända dig till vår störningsjour, SOS på 040-67 69 379. Störningsjouren tar emot ärenden mellan kl 22-07 (alla dagar)

Och du - tänk på att störningar inte är ljud som tillhör vardagen. Barnspring eller någon som spelar musik på rimliga tidpunkter är en del av livet. Men sena fester eller att någon är högljudd på kvällar eller nätter är inte ok - då är du varmt välkommen att höra av dig till vår jour. Skulle du uppleva hot, förstörelse eller om det rör sig om akuta ärenden - kontakta alltid Polisen på 112.