Dataskyddsombud

Lunds Kommuns Fastighets AB har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att företaget följer gällande integritetslagstiftning.

Security Solution Scandinavia AB är utsett att vara dataskyddsombud i Lunds Kommuns Fastighets AB. Du kontaktar dem enklast antingen genom telefon 0707-98 96 13 eller mejl dso@securitysolution.se