Hur samlas uppgifterna in?

Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån din löpande kontakt med oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan källa enligt följande.

  • Uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register.
  • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditupplysningsföretag.
  • Uppgifter från inkassobolag och kronofogdemyndigheten
  • Uppgifter från referenspersoner.
  • Uppgifter som skapas när du bor i våra lägenheter eller i övrigt använder våra tjänster, såsom värme- och varmvattenförbrukning, uppgifter och foton från lägenhetsbesiktningar och beskrivningar av händelser och iakttagelser avseende störningar i boendet samt andra ordningsfrågor från anställda, grannar eller annan uppgiftslämnare.
  • Bilder från kamerabevakning i garage
  • Foton och bildmaterial som tas fram när vi marknadsför och informerar om vår verksamhet
  • I parkeringsärenden kontrollerar parkeringsvakt ditt registreringsnummer och kan ta ett foto på fordonet. Ägaruppgifter inhämtas från bilregistret.

Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.