Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som, helt eller delvis automatiserat, vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.