Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål (varför)?

Bostadssökande och sökande till p-plats

Hyresgäst

Förtur och stödlägenheter

Lokalhyresgäster

Andrahandshyresgäster

Bytespart

Konsult, leverantör, entreprenör eller annan samarbetspartner

Förvaltare, god man, fullmaktstagare eller annan företrädare

Borgensman

Inkommande e-post

Kundtjänst och sociala medier

Kamerabevakning

Foton och bildmaterial

Parkering

Samtycke i vissa fall

Vissa behandlingar av personuppgifter kan komma att kräva den rättsliga grunden samtycke (t.ex. behandling av känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa). I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan den påbörjas.