Bostadssökande och sökande till p-plats

m du är bostadssökande/sökande till p-plats

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

För att kunna hantera vår bokö samt för marknadsföring och statistik

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Ekonomiska förhållanden
 • Familjeförhållanden
 • Önskat boende
 • Boendeförhållanden vid tidpunkten för ansökan
 • Information om studier
 • Arbetsgivares namn, adress och kontaktuppgifter
 • Uppgift om referensperson hos t.ex. arbetsgivare eller tidigare hyresvärd
 • Uppgift om svar på lägenhetserbjudande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att kunna söka lägenhet/p-plats via vår bokö samt för marknadsföring och statistik. Om uppgifterna inte lämnas kan du inte stå i vår bokö.

 

När du som bostadssökande/sökande till p-plats kommer i fråga för en lägenhet

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Kontroll av om du uppfyller de krav som vi ställer på en hyresgäst och administration i samband med det

Utöver de uppgifter som redan lämnats för att stå i bokön kan vi nu komma att behandla följande personuppgifter.

 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Uppgifter från kronofogden eller inkassobolag
 • Uppgift om borgensman
 • Anställnings- och arbetsgivarintyg
 • Uppgifter från referenspersoner
 • Uppgifter i övrigt om hur du skött tidigare boenden såväl vad gäller hyresbetalningar som i övrigt
 • Dom eller ansökan om äktenskapsskillnad, dom om bättre rätt till lägenhet, bodelningsavtal eller andra handlingar till stöd för iakttagen bytesrätt eller överlåtelse

Att hyresavtal ska ingås. Om uppgifterna inte lämnas kan vi komma att neka dig en lägenhet/p-plats.