Bytespart

När du önskar byta till en lägenhet hos oss

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Behandla och ta ställning till ansökan om lägenhetsbyte

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Förekomst av säkerhet (t.ex. borgensman)
 • Förekomst av förvaltare/god man och i förekommande fall kontaktuppgifter till denne
 • Faktureringssätt
 • Boendeform/-kategori
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Uppgifter från kronofogden eller inkassobolag
 • Uppgift om borgensman
 • Anställnings- och arbetsgivarintyg
 • Uppgifter från referenspersoner
 • Uppgifter i övrigt om hur du skött tidigare boenden såväl vad gäller hyresbetalningar som i övrigt

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att hantera ärenden om lägenhetsbyte. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte godkänna bytet.