Kamerabevakning

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Kamerabevakning i garage för att förebygga brott, underbygga rättsliga anspråk och komma till rätta med störningar

  • Bilder inom ramen för kamerabevakning

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna förebygga brott, underbygga rättsliga anspråk och komma till rätta med störningar i garage.