Konsult, leverantör, entreprenör eller annan samarbetspartner

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Kommunikation, upphandling, ID-kontroll för nyckelhantering samt fastställa och styrka rättsliga anspråk

  • Namn på kontaktperson eller enskild firma
  • Organisationsnummer för enskild firma
  • Kontaktuppgifter
  • Uppgifter som lämnas i upphandlingsunderlag
  • Kopia av ID-handling
  • Andra uppgifter i samband med vårt samarbete eller för att vi ska kunna fastställa och styrka rättsliga anspråk

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera och hantera ärenden med konsulter, leverantörer, entreprenörer eller annan samarbetspartner.