Leende team sommar

Info till sommarjobbare 2021

Ska du jobba som semestervikarie eller göra din sommarpraktik på LKF? Då har du kommit rätt. På den här sidan har vi samlat information till dig som ska sommarjobba hos oss sommaren 2021. Varmt välkommen till LKF!

Det ska bli kul att ses i sommar

När du sommarjobbar hos oss är du en del av vår LKF-familj, vilket gör att du representerar både dig själv och oss som företag när du är ute i våra områden.

Du är en viktig ambassadör för oss och när du träffar våra hyresgäster och personer som inte bor hos oss, så har du ett ansvar i att ge ett så bra bemötande som möjligt:

 • Ge dem en bra dag.
 • Hälsa med ett leende på alla du möter.
 • Gör något litet extra som förgyller deras dag när du får chansen, t.ex. håll upp dörren när någon kommer med sina matkassar.
 • Ta dem på allvar.
 • Alla vill känna sig sedda och hörda. Om du får synpunkter från en hyresgäst så tacka alltid för feedbacken.
 • Är det så att någon hyresgäst skulle fråga dig något som du inte kan svaret på kan du alltid be dem kontakta vårt kundcenter: 046-35 85 00 eller kundcenter@lkf.se 

Undrar du över något kring våra områden eller rutiner så kan du också alltid höra av dig till oss på kundcenter. Vi hjälper dig att hitta rätt person för att ge dig svar på dina frågor.

 

Vår arbetsmiljö

Vi är varandras arbetsmiljö och därför vill vi att du tar hand om dig och dina kollegor genom att följa våra föreskrifter och instruktioner på arbetsplatsen.  

 • LKF har en policy om en säker, hälsosam och motiverande arbetsmiljö. Vi vill att alla medarbetare på LKF ska trivas och hjälpas åt att skapa en god arbetsmiljö tillsammans.
 • Vi följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:3” som bland annat innehåller regler och rutiner för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta och vilka krav som ställs på arbetsgivaren.
 • Använd alltid skyddsutrustning och följ de instruktioner som du får av din chef/handledare.

Covid -19

LKF följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att minska spridningen av Covid -19.

 • Tänk på att hålla avstånd.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Stanna hemma om du känner symptom.

Din lön

Funderar du över när din lön kommer att synas på kontot? Här finns alla svar!

 • Lönen betalas ut i efterskott. Det innebär att lönen betalas ut ordinarie löneutbetalningsdag (25:e) i månaden efter, t.ex. jobbar du i juli betalas lönen ut i augusti. 
 • Du får betalt för det antalet timmar du jobbat + semesterersättning (12 %) vid varje lönetillfälle.
 • Löneförskott utbetalas inte vid korttidsanställningar.

Kontakta våra löneadministratörer Jane Thubeck eller Cecilia Nilsson om du har några frågor eller funderingar kring din lön på mail lonefragor@lkf.se

Skatteavdrag

Skattebefrielse

Intyg för befrielse från skatteavdrag – blanketten fylls i endast om du kommer att tjäna under 20 135 kr under året. Ifylld blankett sänds till lonefragor@lkf.se eller LKF, Lön, Box 1675, 221 01 LUND.

Blanketten hittar du på Skatteverkets hemsida här.

Skattejämkning

Ansökan om skattejämkning – om du kommer att tjäna mer än 20 135 kr under året. När du fått ditt beslut på jämkning från Skatteverket är det viktigt att du skickar beslutet omgående till oss på lonefragor@lkf.se eller LKF, Lön, Box 1675, 221 01 LUND.

Blanketten och mer information hittar du på Skatteverkets hemsida här.

Om du inte fyller i och skickar in någon av skatteblanketterna drar vi full tabellskatt.

Försäkringar

Du är fullt försäkrad genom LKF om olyckan skulle vara framme till, från eller under arbetsdagen. Om något skulle hända kontaktar din chef/handledare.

Om du blir sjuk

Givetvis hoppas vi att du är frisk under hela din tid hos oss. Men om du blir sjuk så är det bra att veta vad du måste göra.

 • Om du skulle bli sjuk måste du sjukanmäla dig till din chef/handledare som kommer att ge dig mer information kring detta.
 • Sjukdag 1 är en karensdag (karensavdrag) och då betalas ingen sjuklön ut av arbetsgivaren. För närvarande kan du ansöka om karensersättning för sjukdag 1 via Försäkringskassan. Mer information hittar du här.

Sjuklön

Om din anställning varar under en månad eller längre gäller följande:

 • Sjukdag 1 är en karensdag (karensavdrag) och då betalas ingen sjuklön ut av arbetsgivaren. För närvarande kan du ansöka om karensersättning för sjukdag 1 via Försäkringskassan. Se mer information ovan.
 • Sjukdag 2-14 betalas sjuklön (80%) ut.
 • Fr.o.m. sjukdag 15 fordras ett läkarintyg (som sänds till Försäkringskassan). Du ska även informera din chef om hur sjukdomsprognosen ser ut och när du eventuellt beräknas komma tillbaka.
 • Om sjukdomen fortgår efter 14 dagar anmäler arbetsgivaren detta till Försäkringskassan och fr.o.m sjukdag 15 och framåt betalar Försäkringskassan ut sjukpenning.

Om din anställning varar mindre än en månad gäller följande:

 • Sjukdag 1 är en karensdag (karensavdrag) och då betalas ingen sjuklön ut av arbetsgivaren. För närvarande kan du ansöka om karensersättning för sjukdag 1 via Försäkringskassan. Se mer information ovan.
 • Sjukdag 2-14 betalas sjuklön (80%) ut, under förutsättning att du tillträtt din anställning och arbetat minst 14 kalenderdagar.
 • Fr.o.m. sjukdag 15 fordras ett läkarintyg (som sänds till Försäkringskassan). Du ska även informera din chef om hur sjukdomsprognosen ser ut och när du eventuellt beräknas komma tillbaka.
 • Om sjukdomen fortgår efter 14 dagar anmäler arbetsgivaren detta till Försäkringskassan och fr.o.m sjukdag 15 och framåt betalar Försäkringskassan ut sjukpenning.

Kontakt

För mer information och frågor är du välkommen att kontakta HR (046-35 85 00) eller lonefragor@lkf.se.