LKF dagen 2023!

LKF dagen är vår branschdag, där vi tillsammans med våra samarbetspartners och branschkollegor fokuserar och sprider inspiration kring Lunds utveckling. Den 16 maj 2023 var det dags igen - då bjöd vi på en förmiddag kryddad med framtidshopp!

---

Att verka i Lund ger oss goda förutsättningar utifrån innovation, samhälle och dialog.

Vi på LKF – tillsammans med våra samarbetspartners, har ett viktigt uppdrag som samhällsaktör. Ett uppdrag som sträcker sig långt utanför bostadens fyra väggar - där hemmet är den trygga punkten och det fysiska och psykiska välmående är en livsviktig fråga för oss alla.

Du vill inte missa möjligheten att vara en del av utvecklingen av Lund - där möjligheterna och framtidhopp erbjuds - i och omkring våra bostäder, för människorna som bor i dem och som arbetar med dem.

Programpunkter för LKF dagen 2023:

Tryggt och hållbart boende
Hur skapar LKF skapar trygghet och trivsel för kunderna

Ekonomi och omvärld
Förutsättningar i vår omvärld - ger ett nytt utgångsläge

LKFs nyproduktion – fler och bättre hem
Pågående och framtida byggprojekt i Lund
LKFs klimatfärdplan - vår ledstjärna i det hållbara byggandet

Framtidens energi - redan idag
Energisamhällets förutsättningar med samverkan i fokus

En värdeskapande barnrättsresa
Investering och involvering av barn och unga skapar en ljus framtid!

Dessutom bjöd vi på en föreläsning kring hållbarhet på hjärnans villkor:

Marie Ryd, doctor medical sciences
Hur skapar vi en motståndskraftig hjärna och blir bra beslutsfattare i stort och smått

---

Tillbakablick på LKF dagen 2022:
LKF dagen 2022