Frågor och Svar Ukraina

Här kan du läsa de mest vanliga frågorna vi på LKF får om krisen i Ukraina.

Var finns närmaste skyddsrum? 

På hemsidan för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) finns en ”skyddsrumskarta”, som du hittar här:

Vilka skyddsrum finns hos LKF? 

Det finns cirka 140 skyddsrum i våra bostäder. Om regeringen beslutar om höjd beredskap ansvarar fastighetsägare för att öppna skyddsrum inom 48 timmar. Fastighetsägaren ansvarar för att underhålla skyddsrummet och öppna upp skyddsrummet för allmänheten vid en höjd beredskap. Iordningsställande och tömning av civila tillhörigheter görs av de skyddssökande. Grundtanken är att var och en söker sig till närmaste skyddsrum, oavsett var du befinner dig. Läs mer här:

Vad finns i ett skyddsrum och hur fungerar det? 

På Krisinformation.se finns frågor och svar:

Vilket skyddsrum ska jag använda?  

Grundtanken är att var och en ska söka sig till närmaste skyddsrum, oavsett var du befinner dig. Läs mer här:

Varför är skyddsrummet i mitt hus låst?  

Det får vara låst i fredstid. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det blir upplåst när det blir höjd beredskap. 

Det står fullt med saker i skyddsrummet? 

Att tömma skyddsrummet sker i samordning mellan de som söker skydd och de som äger sakerna i skyddsrummet. 

Ansvarar vi för att visa var skyddsrummen finns?  

Vi ansvarar inte för att göra några visningar, vårt ansvar är att se till så att skyddsrummen är skyltade.

Varför finns det inga skyddsrum på flera platser utanför centrum? 

Enligt MSB så är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i de områden som är svåra att utrymma, till exempel i tätorter eller i större städer. Bor man utanför och på landsbygden kanske man själv har en källare eller liknande alternativt skydd. 

Får jag ta med min hund till skyddsrummet? 

Nej, Skyddsrummen är avsedda för människor. Inga djur får tas med till skyddsrummet på grund av till exempel allergirisken och att det ibland finns begränsat med utrymme. Skyddsrummen är tänkt som ett tillfälligt skydd. Det finns många andra sätt att söka skydd om man inte vill lämna sitt husdjur, till exempel i en källare, tunnel eller att utrymma till annan plats. 

Kan det bli brist på energi - kan värmen sluta fungera? 

Eftersom majoriteten av fastigheterna i LKF har fjärrvärme ser vi inga risker att vi skulle få problem att leverera värme. Värmen produceras lokalt och påverkas inte eller väldigt lite av en global energibrist. 

Kan vi drabbas av gasbrist? 

Vi för en dialog med vår leverantör Kraftringen och ser i nuläget inga risker att vi inte skulle ha tillgång till gas. Men det finns en viss osäkerhet kring kostnaden för gas i nuläget.

Hur påverkas elen? 

Som vanligt påverkas elmarknaden av väder och vind. Elpriserna tog ett rejält skutt uppåt i samband med krigsutbrottet och detta sammanföll även med ett par dagar med lägre temperaturer och lite lägre vindkraftsproduktion. Har du frågor om din elförbrukning, vänd dig till din leverantör.

Vad händer om strömmen försvinner - kan man öppna dörrar med tagglås ändå? 

Vi har två typer av elektroniska lås. Det finns dels lås som är konstruerade så de går att låsa upp trots att det inte finns någon el. De andra låsen har back up i ett batteri, så om strömmen går så fungerar de upp till 14 timmar.

Vad händer med hissarna om det inte finns någon el i fastigheten – kan man fastna i dem? 

Nej, om det inte finns någon el i fastigheten så går hissen ner i ett bottenläge och dörrarna öppnas så man kan gå ut. I en del fastigheter är bottenläget i första plan och i andra i källarplan. Som alltid i ett nödläge så ska inte hissarna användas - det är trapporna som gäller. 

Får jag ta emot flyktingar hemma hos mig, vilka regler har LKF kring detta? 

Om du som lundabo planerar att ta emot en person eller familj från Ukraina eller redan har gjort det, är det Migrationsverket du vänder dig till med frågor i första hand. 

Hos LKF får du ha inneboende hos dig, så länge det inte blir så många att det blir ett problem för dina grannar eller oss som hyresvärd. Det är däremot inte tillåtet att bedriva verksamhet i lägenheten som t.ex. går ut på att ha en sorts hotellverksamhet. Din lägenhet ska användas som en vanlig bostad, både av dig och den inneboende.

Tänk också på att det finns begränsningar i vilken hyra du får ta, om du gör det, se mer om detta på vår hemsida:

Vart vänder jag mig om jag vill hjälpa till eller känner oro? 

Lunds kommun har samlad information på Lund.se, där kan du bland annat få mer information om vad som gäller för de som vill söka skydd och asyl för personer från Ukraina, om du vill hjälpa personer på flykt, eller vart du kan vända dig om du känner oro eller vill ha stöd.