Fredrik Millertson tar första spadtaget till Xplorion

Idag började LKF resan mot framtiden - byggstart för Xplorion!

Idag startar vi officiellt Xplorion – vårt mest innovativa projekt någonsin – med ett hållbarhetsfokus utöver det vanliga.

- Xplorion är en ledstjärna för våra projekt framöver, både när det kommer till tekniska lösningar och hur livet för våra hyresgäster kommer att se ut, menar Dennis Kerkhof, byggprojektledare för Xplorion på LKF.

Sharing is caring – den sociala gemenskapen i centrum för våra boende
Att bo på Xplorion kommer att skilja sig från hur det vanligtvis är att bo i en av våra hyreslägenheter. Här är den sociala gemenskapen central och vi tar höjd för många funktioner i boendet för att våra hyresgäster ska kunna dela med sig och göra vardagen lättare. Dessutom på ett miljövänligt vis.

- På Xporion möjliggör vi för ett delningsboende – med ett hållbart perspektiv. Vi vill erbjuda ett boende där man har förutsättningarna att bo, leva och dela sin vardag med sina grannar. Det rör sig exempelvis om gemensam bil- och cykelpool och en modern tvättstuga, där man bokar maskin istället för ett helt rum, vilket underlättar praktiskt och ger en helt annan aspekt på den sociala sammanhållningen, säger Dennis Kerkhof.

- Vi ska bygga ett hem där det är lätt att göra rätt, där hyresgästen genom egna val kan minska miljöpåverkan, säger Dennis.

Tekniska lösningar på Tesla-nivå
I hela kedjan, från projektering, byggskede, till boende, finns ett tänk att Xplorion ska påverka miljön så lite som möjligt, samtidigt vill vi skapa värde i teknisk innovation och social gemenskap. I byggnadens system är återvinningstänket genomgående. El produceras lokalt med solceller på taket, behovsstyrd ventilation optimerar användning av värme och friskluft för våra hyresgäster, uppvärmningen sker med överskottsvärme från bland annat MaxVI labbet i närheten och överskottsenergin i byggnaden lagras med hjälp av batterier i källaren.

- Idén med att använda energin mer effektivt grundade sig i Teslas sätt att energilagra, där vi bygger in ett toppmodernt batterisystem i byggnaden som sparar energin till dess den behövs. Batteriet är utformat för att öka energianvändningen effektivt och har lång hållbarhet. Det är fullständigt integrerat i husets elsystem, säger Dennis Kerkhof.

- I Xplorion testar vi ett antal möjliga förbättringar som vi vill dra lärdom av för att kunna utveckla vårt sätt att bygga till lundaborna i framtiden. Vår ambition är att de innovativa lösningarna ska bli ny standard och att vi ska skapa fler och bättre hem på en helt ny nivå, avslutar Dennis Kerkhof.

Den 25 mars togs det officiella spadtaget – en virtuell, digital och innovativ upplevelse för de inbjudna – även detta med hållbarhet i fokus.