LKF undersöker möjligheter för nya bostäder på Landsdomarevägen

Våra hus på Landsdomarevägen har ett stort underhållsbehov. Det behövs bland annat omfattande åtgärder för att sänka den höga energiförbrukningen.

Vi på LKF har därför sedan ett par år tillbaka undersökt alternativ för de 66 bostäderna och nu utreder vi alternativen att riva och bygga cirka 160 nya hyreslägenheter och har därmed en löpande dialog med våra hyresgäster. - För det är viktigt för oss att våra hyresgäster har en bra boendemiljö. Våra hyresgäster på Landsdomarevägen kommer, när vi har kommit längre i arbetet, att erbjudas förtur till våra lediga lägenheter, säger Sandra af Forselles, fastighetschef på LKF.

Vi vill erbjuda våra hyresgäster en bra standard, med attraktiv och hållbar boendemiljö. Att renovera lägenheterna på Landsdomarevägen blir mycket kostsamt både för oss och hyresgästerna, med en begränsad ökning av kvalitén för boendet eftersom det är svårt att bygga bort flera av bristerna. Detta gör att vi nu tittar på möjligheterna att riva husen och istället bygga nya hyresrätter.

Därför kallades alla berörda hyresgäster till ett informationsmöte i början av november - ett steg i den löpande dialogen vi vill ha med de som idag bor i våra lägenheter där.

- Det är ett tidigt skede med flera år av utredningar framöver, men vi tycker ändå att det är viktigt att vi har en tidig och löpande dialog med våra hyresgäster. För oss är det viktigt att våra hyresgäster har en bra boendemiljö även framöver och vi kommer därför erbjuda dem förtur i vår bokö, menar Sandra af Forselles, fastighetschef på LKF.

Att lösa boendesituationen så att alla får ett bra boendealternativ är vårt mål. Men det kommer att dröja flera år innan det blir aktuellt med en flytt för de som berörs. Och längs vägen kommer LKF ge löpande information och ha dialog med de boende för att säkra så att de har möjlighet att hitta nya lägenheter.

- Vi vill försöka lösa situationen på bästa sätt, så att våra hyresgäster ska fortsätta trivas hos oss, avslutar Sandra.

Riksvapnet i korthet

Adress: Landsdomarevägen

Byggår: 1967

Antal lägenheter i dagsläget: 66

Vilka framtidsplaner har LKF? Att utreda möjligheterna att riva befintliga byggnader och bygga nytt.

Vad är nästa steg? Att ansöka om ändring av detaljplanen för fastigheten

Hur berörs de boende? Våra planer innebär att hyresgästerna på sikt behöver flytta till ett annat boende. När vi har kommit längre i arbetet med att ändra detaljplan kommer de att erbjudas förtur till hela LKFs bestånd av lediga lägenheter.

Hur ser den preliminära tidplanen ut? Vi tror att rivning blir aktuell tidigast 2025 och det skulle innebära att de nya husen skulle kunna stå klara under 2027. 

 

Kontakt: 

Sandra af Forselles, Fastighetschef Väster
sandra.forselles@lkf.se