Lekande pojke och flicka på experimentlekplats

Alla våra lekplatser är rökfria!

Från och med den 1 juli börjar den nya lagen gälla som förbjuder rökning på lekplatser dit allmänheten har tillträde.

Det innebär att det ska vara rökfritt på, och i närheten av, våra lekplatser. 

Tack för att du respekterar de nya reglerna och visar hänsyn - så våra små hyresgäster får en rökfri lek. 

Fakta om nya lagen:
Riksdagen har tagit beslut om att det från och med den 1 juli 2019 är förbjudet att röka på- och kring lekplatser dit allmänheten har tillträde.

Rökförbudet gäller all rökning, även e-cigaretter.

Läs mer om lagen.