Information med anledning av Coronaviruset

Coronaviruset väcker många frågor. Vi på LKF bevakar händelseutvecklingen tillsammans med Lunds kommun och berörda myndigheter i Sverige.

Lunds kommuns hemsida kan du läsa mer om hur vi gemensamt hanterar situationen och de rekommendationer som råder i dagsläget.