Personal från LKF står under ett träd och bjuder på fika.

Dialog med hyresgästerna på Offerkällan om utemiljön

Under två tillfällen i juni så bjöds de boende på Offerkällan in till en dialog med oss på LKF hur deras utemiljö kan utformas. För att göra det tryggt och säkert under rådande omständigheter så sattes tolv stationer upp med olika frågor om utemiljön

Bland annat fick hyresgästerna prata med oss hur de ser på trygghet, vilka aktiviteter som man brukar göra i sin utemiljö och vilka aktiviteter som skulle göra att man vistades mer vid de gemensamma ytorna, andra frågor handlade om det fanns aktiviteter som skulle engagera dig och dina grannar till att starta aktivitetsgrupper i sitt bostadsområde.

Ett 60 tal boende kom och tyckte till. Bland annat kom förslag och tankar in om nya basketkorgar fotbollsmål och hur vi kan göra fler gröna ytor. Dessutom visade det sig att det finna ett stort intresse för både stadsodling och biodling.

För de som inte hade möjlighet att träffa oss, så ges chansen att komma med idéer och lämna synpunkter digitalt genom att scanna in och lämna förslag via en QR kod.

- Vi vill att våra boende ska få möjlighet att delta och ge oss sina tankar om hur en trivsam utemiljö är för dem. Det är en viktig del av boendet, säger Sebastian Mati, områdesvärd på Sankt Hans gränd/ Offerkällan.

Under hösten så kommer vi presentera ett förslag på hur den nya utemiljön kommer bli för de boende på Offerkällan. Det kommer också att erbjudas möjligheter att tycka till och komma med förändringsförslag under tiden.