Bildfilen heter: tårta_webb.jpg

LKF höga siffror på kundnöjdhet innebär nominering till Kundkristallen i år igen!

Lunds kommuns fastighetsbolag AB har mycket hög kundnöjdhet – hela 85% av de tillfrågade hyresgästerna är nöjda med LKF som bostadsbolag. Den höga siffran medför också att vi i år är nominerade i två kategorier till Kundkristallen – ”Största lyftet för serviceindex” samt ”Högsta produktindex”.

Redan förra året fick LKF en Kundkristall för störst ökning nöjda kunder i samband med kundenkäten som AktivBo skickar ut. Även i år är siffrorna för kundnöjdhet mycket höga när LKF frågar sina kunder. Och ökningen är så stor att det blir en nominering även i år för den största ökningen på antalet nöjda kunder.

- Vi har sedan tidigare en mycket hög kundnöjdhet, att vi behåller de höga siffrorna och dessutom förbättrar antalet nöjda kunder så mycket att vi nomineras till Kundkristallen även detta år är otroligt roligt, säger Fredrik Millertson, vd på LKF.

Dessutom är LKF nominerade i ”Högsta produktindex” - hur nöjda våra hyresgäster är med sitt boende, lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljöer.

- Vi är bra på att erbjuda våra hyresgäster ett attraktivt boende – det är ett ovärderligt betyg att man är nöjd med vårt erbjudande och att man trivs hos oss, säger Fredrik Millertson LKFs vd.

- Det syns dessutom tydligt i enkäten att man kan tänka sig att rekommendera både sitt bostadsområde och LKF som hyresvärd till andra, menar Fredrik Millertson.

Att behålla den höga kundnöjdheten var ett mål i sig, men redan under året påbörjas arbetet då vi ska underlätta ytterligare för våra hyresgäster när de behöver komma i kontakt med oss.

- Jag är otroligt stolt över att vara vd i ett så välskött och uppskattat företag och vi vill utveckla oss och våra kundrelationer ännu mer. Tanken är att det ska bli ännu lättare och tydligare för kunden hur de kan nå oss, både digitalt och när de vill träffa oss fysiskt för att få stöd, hjälp och service, avslutar Fredrik Millertson.

Bakgrund AktivBo:s kundenkät och Kundkristallen: 

En gång om året skickas en enkät ut, både digitalt och analogt, till en tredjedel av LKFs hyresgäster, närmare 3000 hyresgäster.

AktivBo sammanställer och analyserar svaren samt jämför resultatet med andra bostadsbolag i samma storleksklass

Benchmark Event - utdelning av Kundkristallen är en årlig tillställning där de privata och kommunala bostads- och fastighetsbolagen som av sina hyresgäster utsetts till de bästa hyresvärdarna uppmärksammas..

Syftet med Benchmark Event är både att lyfta fram de hyresvärdar som prioriterar sina kunder och satsar på en hög kvalitet, samt att skapa en plattform för erfarenhetsutbyten. 

Kundkristallen delas ut den 6 februari till de nominerade som vunnit.