På bilden ser du LKFs styrelsemöte, där några medlemmar sitter uppkopplade via projektorskärm.

Nya tider innebär nya arbetssätt - LKF höll digitalt styrelsemöte

Under onsdagen höll LKFs styrelse sitt första digitala styrelsemöte någonsin - ett möte som gav lite mersmak.

LKF har ett viktigt samhällsviktigt uppdrag – att se till så att lundaborna har fler och bättre hem. Situationen som råder med Coronaviruset/Covid19 påverkar oss så klart, men det innebär att vårt arbete måste göras ändå så långt det är möjligt och vi anpassar oss efter de förutsättningarna som finns.

Därför hölls 
LKFs styrelse ett digitalt styrelsemöte där alla medlemmar var uppkopplade och mötet kunde hållas precis som vanligt.
 Även nästa styrelsemöte planeras att hållas digitalt.

- Vårt styrelsemöte gick minst lika bra som när vi ses fysiskt. Så länge man tar sig över den digitala tröskeln som ibland finns och behärskar tekniken så kan mötena till och med bli mer effektiva när de är digitala, säger Fredrik Millertson, vd på LKF. 
 
- Vi på LKF ser många möjligheter med att arbeta mer digitalt nu, möten som i framtiden kommer att hållas digitala och arbetssätt som digitalt blir mer effektivt. Det sparar tid, men framför allt så sparar vi på resor – vilket ju är bra utifrån det hållbara perspektivet.