Vänster: Man flyger drönare utanför ett rött tegelhus. Höger: Drönare flyger över en väg, träd i bakgrunden. Ryggen av föraren syns.

Pilotprojekt på LKF – framtidens fastighetsförvaltning

Vi bygger runt 300 nya bostäder varje år till lundaborna, men i vårt fastighetsbestånd finns redan cirka 10 000 hem. För att bäst kunna planera våra kommande underhållsarbeten så testar vi nu genom ett pilotprojekt hur vi kan jobba med digitala lösningar och skanna av våra byggnader.

- Rent praktiskt så innebär det att vi via en drönare fotograferar, läser och lagrar information digitalt. Informationen sparar vi sedan och använder när vi planerar underhåll av fastigheten i framtiden. Vi kan sedan bygga en digital modell, som vi kan använda när vi ska planera för underhålls- och ombyggnationsinsatser, säger Henriette Jareklew, digital utvecklare på LKF.

-  Syftet är att underlätta arbetet för våra förvaltare, vi kommer till exempel att kunna fylla på modellen med ny- eller ytterligare information löpande. Det kommer förhoppningsvis även att bli enklare för våra kunder, tänk dig att de kan anmäla fel genom att enkelt peka ut dem digitalt i modellen, vi på LKF kan då direkt se vilken komponent eller verktyg vi behöver använda för att åtgärda felet, menar Henriette.

Scanningspiloten startar i september
LKF ser många möjligheter med att använda digital teknik som en del i förvaltningsarbetet. Inledningsvis är det tre fastigheter som ingår i pilotprojektet som startar under september –  fastigheterna i St Mårten och Rådhusrätten är först ut.

- Detta pilotprojekt är ett första steg, sedan utvärderar vi för att se hur vi kan arbeta vidare och utveckla tekniken, säger Henriette.

Ny teknik innebär tydlig information till hyresgästerna
För dig som bor på St Mårten och Rådhusrätten så kommer det kanske att märkas att vi använder drönaren utanför ditt hem, därför är det viktigt att du som bor hos oss får relevant information.

- Vi vill att de som bor hos oss vet om varför vi gör detta när drönaren susar förbi utanför fönstret. Därför är informationen och dialogen oerhört viktig för oss. Våra hyresgäster får därför information i god tid innan skanningen utförs. Både digitalt och via anslag i trapphusen. Vi vill så klart måna om allas privatliv och att man känner sig trygg och informerad, avslutar Henriette.

För mer information om företaget som hjälper oss med att se vårt underhållsbehov digitalt: www.planima.se