Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll

Vårens HLU-utskick kommer snart i din brevlåda

Nu är vårens HLU-utskick snart på väg ut till cirka 5 000 av våra hyresgäster.

Det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet (HLU) ger dig som hyresgäst möjlighet att välja mellan att få underhåll av de material och vitvaror som redan finns i din lägenhet eller få återbäring i form av ett hyresavdrag på januarihyran. Du som hyresgäst får erbjudande om underhåll en gång om året, i april eller november beroende på var du bor. Bor du i ett hus som är nyare än åtta år får du inget erbjudande.

Utskicket innehåller en folder och en blankett. I foldern finns bland annat information om hur blanketten ska fyllas i, hur återbäringen fungerar och när underhållet utförs. Vi behöver din beställning senast den 15 maj. Om du avstår från underhåll behöver du inte skicka in någon beställning. Återbäring får du ändå.

Läs mer om HLU.