Vi på LKF undersöker hur vårt arbete skötts under Covid-19

Vi lever i en mycket speciell tid där vi alla påverkas på olika sätt. För att få mer information om hur Covid-19 påverkat vårt arbete och hur bra vi har kunnat ställa om genomför vi nu en mindre undersökning bland våra bostadshyresgäster och lokalhyresgäster.

Undersökningen görs via enkät och skickas ut via e-post och SMS till 400 slumpvis utvalda bostadshyresgäster samt till ett 80-tal lokalhyresgäster. Det är vår samarbetspartner AktivBo som skickar ut denna. I enkäten ställs bland annat frågor om hur hyresgästen upplever informationen från oss som hyresvärd under Covid-19 samt frågor om de olika insatser vi gjort.

- Vi har försökt ställa om och göra vårt bästa utifrån situationen vi har. Våra kunder, vår service och vårt interna samarbete är något vi har stort fokus på. Det ska bli spännande att se vad vi gjort bra och vad vi kunnat göra bättre, säger Sandra af Forselles, fastighetschef på LKF.

Senare i sommar får vi ta del av undersökningen för att sedan titta närmare på resultatet.

- Det är givet att en bra hantering av situationen med Covid-19 påverkar vår kundnöjdhet positivt. Vi hoppas kunna dra många lärdomar - samtidigt som vi också hoppas att alla insatser från våra medarbetare ger ett gott resultat och en klapp på axeln, säger Sandra.