Närbild på två händer, en äldre person och ett barn, som tillsammans håller om en planta som ska planteras

Vi summerar 2019 i den digitala års-och hållbarhetsredovisningen

2019 var ett starkt år för LKF där vi redovisar ett bra ekonomiskt resultat och ett marknadsvärde på 14,3 miljarder kronor.

Vi hade bland annat pågående byggprojekt med sammanlagt 565 lägenheter, ordnade vårfester med biologisk mångfald som tema, blehelt fossilbränslefria i uppvärmningen av alla våra 9912 lägenheter och invigde en tvättmedelsfri tvättstuga. Och mycket mycket mer! 

Vill dela med oss av vår hållbara vardag – stort och smått hör ihop 

Hållbarhet handlar om både det lilla och det stora. Å ena sidan en förenklad och mer hållbar vardag, för alla. Å andra sidan klimatfrågor på en global nivå. Det som görs i det lilla påverkar det stora och tvärtom. 

Ett tryggt och hållbart boende är centralt för att kunna leva ett gott liv. Därför är det viktigt att vi på LKF är lyhörda för våra hyresgästers önskemål och behov. 

- Minst lika viktigt är det att vår egen organisation fungerar brasåväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. När vi arbetar hållbart och mår bra på jobbet vet vi att det sprider sig till dem vi möter i vår vardag, säger Fredrik Millertsonvd 

LKF arbetar för att skapa attraktiva hem, bygga fler bostäder och skapa ett bättre Lund. Detta genom att sedan drygt 70 års tid skapat hem som håller länge och som underhålls långsiktig. Dessutom arbetar vi på olika sätt med att skapa förutsättningar för trygga och trevliga bostadsområden och tar aktiv del i utvecklingen av Lund.  

2019 – fortsätt brett hållbarhetsarbete 

Mer konkret handlar vår måluppfyllnad för 2019 exempelvis om vi: 

  • skapade en bra dialog mellan oss och våra hyresgäster,
  • arrangerade vårfester och andra bosociala aktiviteter,
  • såg över vilka material vi använder när vi bygger,
  • testade nya klimatsmarta lösningar, 
  • såg till att våra fastigheter är så energieffektiva som möjligt, 
  • utvecklade vår satsning på solceller,
  • underlättade för återbruk och källsortering
  • Och mycket, mycket mer. 

Vi på LKF är med och skapar en hållbar vardag för såväl våra hyresgäster som för vår personal och våra intressenter. Insatser som vi hoppas kan vara med och göra ett globalt avtryck. 

Läs fler nerslag i 2019 års-och hållbarhetsredovisning eller läs 2019 års-och hållbarhetsredovisning i sin helhet