Bildfilen heter:

Våra hyresgästers synpunkter skapar ett bättre boende

Vi är måna om våra hyresgästers ska trivas hemma. Under nästa vecka skickas vår kundenkät ut till en tredjedel av alla våra hyresgäster.

Vår kundenkät skickas årligen ut till cirka 3000 slumpvist utvalda hyresgäster, den skickas ut digitalt via e-post den 15 september. Det är AktivBo som genomför undersökningen och alla svar är helt anonyma.

De som hellre vill besvara enkäten i pappersform kan bortse från det digitala utskicket så kommer en pappersenkät att skickas ut via post efter den 6 oktober.

Synpunkter leder till förändringar 

Alla svar är viktiga för oss. Det är ett stort värde för oss att veta vad våra hyresgäster tycker att vi på LKF kan göra bättre, men även att få information om det som vi gör bra redan idag. Det ligger till grund för vårt fortsatta arbete med att ständigt förbättra våra områden, gårdar, fastigheter och vår servicer.  Återkoppling och resultatet av enkäten sker i början av nästa år.

Varenda svar vi får in gör skillnad – tack vare hyresgästernas synpunkter kan vi skapa ett ännu bättre boende tillsammans!

Har du frågor om enkäten? 

Varmt välkommen att kontakta vårt kundcenter via mejl på kundcenter@lkf.se eller på telefon 046-35 85 00.