LKFs insatser under pandemin – föredömen i Europa

Vi på LKF nämns som ”best practise” i Eurhonets nätverk. Vårt arbete kring #StarkaTillsammans och våra bosociala insatser mot våra unga hyresgäster, lyfts som goda exempel på hur vi arbetat med pandemisituationen 2020 - bland de bästa insatserna i Europa.

LKF är sedan ett år tillbaka medlem i ett europeiskt nätverket Eurhonet Detta nätverk består av ett 40-tal bostadsbolag från olika länder och från Sverige är15 länder medlemmar. Syftet är att samarbeta kring olika bostadsfrågor, utbyta idéer och erfarenheter. 

Våra insatser - föredömen i Europa
I Eurhonets årsredovisning för 2020 stod det klart i juni att vi på LKF står för några av de bästa insatserna man vill lyfta i vår bransch under pandemin runt om i Europa – ett år och en tid där alla fick ställa om och tänka annorlunda. Vi ett av de handfull företag som gjort insatser där våra hyresgäster och näringsliv gagnats under ett utmanande år. Och vi är därmed ett föredöme för andra.

Den ena insatsen som lyfts är #Starka tillsammans, där vi gjorde en satsning för att stötta både våra lokal- och bostadshyresgäster med erbjudanden som gagnade både de som bor hos oss och de som hyr lokal hos oss.

Det andra goda exemplet är de olika aktiviteterna vi hade för att skapa gemenskap och sammanhang för våra unga hyresgäster – i en tid där många av deras nätverk och aktiviteter stannade av.

- I en situation som påverkat en hel värld, så nämns ett par av våra insatser som goda exempel i Europa. Det gör mig väldigt stolt och tacksam, vi vill att våra hyresgäster ska må bra och trivas hos oss – kanske ännu mer viktigt i dessa tider. Våra utnämningar är dessutom ett utmärkt betyg till våra medarbetares insatser att skapa värde för våra kunder, säger Fredrik Millertson, vd på LKF.

Eurhonets årsredovisning/annual report 2020

Best Practice from Lunds Kommuns Fastighets AB, Sweden

Workshops and other activities for kids
LKF put in place targeted actions addressing children and young people, elderly tenants and tenants in risk of domestic violence. During summer time, in collaboration with Save the Children and other sport organisations, LKF promoted several activities for children ranging from crafts and experimental workshops to theater performances.

Stronger Together campaign
To support its commercial tenants, LKF run the ‘#Stronger Together’ campaign. The initiative, that run for 5 months, consisted for LKF in buying marketing space in the commercial tenants' premises to advertise LKF. In return for this additional source of income, shop owners were able to offer residential tenants favorable discounts on their products and services. The evaluation of the campaign shown that businesses were able to attract more customers and even increased their turnovers, minimising the risk of unpaid rents for the company


https://www.eurhonet.eu/about-us/keydocuments/