LKP AB tar över parkeringsövervakningen i LKFs områden

Du som hyresgäst ska från och med den 1 maj vända dig till LKP om du vill anmäla en felparkerad bil eller om du anser att du har fått en felaktig kontrollavgift (parkeringsbot) som LKP har utfärdat.

Bild på en parkeringsskylt.

Du når LKP via deras Kundtjänst: telefon 046-35 59 23 (helgfri vardag kl 8-16) samt info@lkpab.se  

LKP kommer att ansvara för övervakningen för parkeringsplatserna vid gatan, i garage och på övriga platser där vi på LKF äger och ansvarar för marken 

Nya skyltar 

Inom kort kommer LKP byta ut parkeringsskyltar så att det blir tydligt att det är LKP som ansvarar för parkeringsövervakningen. Telefonnumret till LKPs kundtjänst kommer finnas på de nya skyltarna samt på biljettautomater 

LKF fortsätter ansvara för uthyrning och skötsel 

Det är endast själva parkeringsövervakningen som nu läggs över till LKP.  

Vid frågor om uthyrning av parkeringsplatser, parkeringstillstånd samt skötsel och underhåll av parkeringsytorna ska du även fortsättningsvis kontakta oss på LKF.