Bildfilen heter:

Med det nya kvarteret har LKF bland annat även bidragit med lokaler för ett helt nytt bibliotek, mitt i centrum i Södra Sandby. Fotograf: Klas Andersson.

Möller Arkitekter nominerade till Lunds stadsbyggnadspris för kvarteret Kryptan

För stadsbyggnadspriset 2021 har LKF nominerat Möller Arkitekter för nybyggnationen av det helt nya kvarteret Kryptan i Södra Sandby. Med kvarteret har LKF varit en aktiv part utveckling av Södra Sandbys centrum med 50 nya lägenheter med hyresrätt, lokaler för ett nytt bibliotek, en ny stor vårdcentral, en restaurang och en frisör.

I Södra Sandby som ligger knappt en mil öster om Lund, bor cirka 7000 invånare. Det gör det till Lund kommuns näst största tätort. Här har LKF tillsammans med Möller Arkitekter utvecklat tätortens centrum med 50 nya hyresrätter. Kvarteret har ett modernt uttryck samtidigt som arkitekten har tagit med traktens traditionella material och inspiration från de kulturhistoriska värdena. Bland annat har en fin tegelvägg från en tidigare verkstad bevarats.

I projektet ingår även tio servicelägenheter till Vård- och omsorgsförvaltningen i Lund kommun.

I Södra Sandby finns naturen inpå knuten med stora möjligheter till ett aktivt frilluftsliv med flera friluftsbad och idrottsföreningar. I byn finns bra service med matbutiker, skolor, vårdcentral, apotek. Med buss når du Lund på mindre än en halvtimme

  • Antal lägenheter: 50 hyreslägenheter, vårdcentral, servicebostäder och bibliotek
  • Plats: Cementblandarvägen 2 och 4, Revingevägen 7B
  • Inflyttning: våren 2021
  • Beställare: Lunds Kommuns Fastighets AB
  • Arkitekt: Möller Arkitekter
  • Totalentreprenör: Litana

kryptan_bibliotek_gata.jpg

kryptan_innegard.jpg

kryptan_korner.jpg

Läs vår motivering till nomineringen (pdf)

Om stadsbyggnadspriset

Priset delas ut till en eller flera som har bidragit till att utveckla stadsbilden i Lund. Syftet är att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid skall särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden.

Prissumman är 30 000 kronor. Priset instiftades av LKF som en gåva till 1000-årsjubilerande Lunds kommun och delas ut årligen på kommunfullmäktiges möte i december. Endast vinnande förslag offentliggörs och juryn kan avstå från att dela ut priset om man anser att de uppställda kraven inte är uppfyllda.