Bildfilen heter:

Nu är vi igång med vårt nya kontor och kundcenter på Brunnshög!

Vårt nya kontor är byggt för kunder och alla våra anställda i en hållbar och innovationsinriktad stadsdel som vi är med och utvecklar. I fokus står bättre service och ökad kundupplevelse.

För några år sedan föddes ett arbetssätt hos oss med fokus på kunden, arbetsglädje och utökat samarbete. Ett arbetssätt som gett resultat. I flera år i rad har vi blivit nominerade och belönade med Kundkristaller. När det blev trångt i vårt gamla kontor och det nya planerades så föll det naturligt att modernisera och anpassa kontoret efter vårt arbetssätt: det nya kontoret är byggt för att främja och underlätta samarbeten över avdelningarnas gränser. Utan bestämda platser eller enskilda kontorsrum skapas naturliga möten mellan medarbetare med olika funktioner.

- Här är kontorsmiljön fylld av naturliga mötes- och arbetsplatser med inredning och teknik för människors olika behov. Här sitter du tillsammans med kollegor från hela företaget, eller ensam för att fokusera på en uppgift, berättar Fredrik Millertson, vd på LKF.

Arbetssättet gör det lätt för den enskilda medarbetaren att komma närmare sina kollegor utanför den egna enheten, till exempel kollegor som arbetar direkt mot kunden eller andra specialister, som fastighetsskötaren, kundförvaltaren, juristen eller kommunikatören. Detta medför en ökad effektivitet och kvalitet vid framtagning av processer, diskussioner, samt ökad kundförståelse när anställda tar beslut.

- Vi kan jobba nära varandra och kan ta del av varandras kunskap på ett helt annat sätt i våra nya lokaler. På så vis skapas både arbetsglädje och engagemang och vi kan lösa vårt uppdrag på ett sätt som skapar kundnytta och sätter kundens behov i fokus, berättar Fredrik Millertson, vd på LKF.

Fakta om kontoret:

  • Besöksadress: Brunnshögsgatan 39, Lund
  • Antal arbetsplatser: 114
  • Antal kvadratmeter: 2249 m2 bruksarea
  • Miljöbyggnad 3.0, Guld vilket är den högsta nivån
  • Solceller på taket producerar 55 kWh/år

Länkar