Bildfilen heter:

Här är resultatet från 2021 års kundenkät

Under hösten 2021 skickade vi ut en kundenkät till 3000 av våra hyresgäster. Nu har vi tagit fram åtgärder kopplade till det resultatet visade. Tack till alla kunder som deltog och gör oss bättre!

Totalt svarade 63 %, vilket är en högre svarsfrekvens än snittet i landet. Dessutom har vi fått in många fritextsvar som vi har stor glädje av i vårt fortsatta arbete. Att höra våra hyresgäster beskriva vad de tycker om sitt boende är mycket värt för oss. 

Här är  årets resultat, siffrorna i parantes är resultatet för 2020

Serviceindex: 85 % (samma som förra året)

Trygghet: 82,5 % (82%)

Rent och snyggt: 84 % (84%)

Ta kunden på allvar: 88% (89%)

Hjälp när det behövs: 85 % (85,5 %)

Produktindex: 82 % (samma som förra året)

Utemiljön: 83 % (82,5 %)

Allmänna utrymmen: 85,5 % (85 %)

Lägenheten: 81% (81,5 %)

Kunder upplever ökad trygghet och ger höga betyg på rent och snyggt

Resultatet visade att våra kunder upplever ökad trygghet i våra bostadsområden och att de ger oss höga betyg på rent och snyggt. Vi har jobbat hårt för att våra områden ska vara trivsamma under en tid när fler spenderade mer tid i sina hem. Så det här resultatet gör oss både glada och stolta!

Exempel på planerade åtgärder för att fortsätta skapa trygga och välskötta områden:

  • Belysningsprojekt
  • Måla källargångar och källsorteringsrum.
  • Trygghetsvandringar
  • Fortsatt fokus på städning av tvättstugor och hantering av grovsopor.

Planerade åtgärder för att möte våra kunder behov

Resultatet visade också en liten nedgång på att ta kunden på allvar och hjälp när det behövs. Även om det är en liten nedgång är det något vi tar på allvar. Under 2022 och framåt planerar vi för flera åtgärder som ska göra att våra kunder får den hjälp och den återkoppling de behöver från oss.

Här är några exempel på planerade åtgärder:

  • Nytt telefonisystem för att kunna hjälpa våra kunder på ett snabbare och bättre sätt.
  • Enklare felanmälansystem för kunderna – vi utvecklar just nu felanmälansprocessen så att våra kunder ska kunna följa sitt ärende och få bättre återkoppling.

Bra, trygga, pålitliga och service

Som avslutning får de som svarar på enkäten skriva vilka ord de tänker på när de hör LKF och då var det orden bra, trygga, pålitliga och service som var de vanligaste orden. Det tar vi med oss när vi fortsätter utvecklas för att skapa fler och bättre hem i Lund!

Fakta

AktivBo som genomför vår kundenkät jämför vårt resultat med ett 20-tal andra bostadsbolag som har mellan 4 000 – 11 000 lägenheter.

Läs mer om kundenkäten:
Nominerade till två Kundkristaller

Dags för kundenkät 2021