Så här vill du som hyresgäst kommunicera med oss – resultat av årets undersökning

Vi vill ständigt förbättra oss! I vårt kommunikationsarbete tycker vi att det viktigt att vi lyssna på dig som bor hos oss - då vet vi hur vi på bästa sätt kan berätta för dig vad som är på gång i ditt hem, bostadsområde och hur vi på LKF arbetar. Här är resultatet av vår kommunikationsundersökning 2022 - hur våra hyresgäster vill kommunicera med oss.

Familj på Brunnshög, mamman håller ett barn och pekar, pappan står bakom och ler

Samtliga hyresgäster har fått möjlighet att svara på den digitala enkäten som skickades ut i början av 2022. Det är AktivBo, samma företag som hjälper oss med kundenkäten, som skickar ut kommunikationsundersökningen. Vi fick in tusentals svar och frisvar från dig som bor hos oss. Bland svaren finns många bra verktyg och tankar för vårt kommunikationsarbete på kort och lång sikt. Stort tack för ditt engagemang att vilja hjälpa oss att bli bättre!

Så här vill du som bor hos oss kommunicera med oss – resultatet i korthet

  • En tydlig trend – du vill inte behöva söka upp information. Du förväntar sig att bli kontaktad av oss. Information om ditt ärende vill du  ha via E-post, SMS eller att bli uppringda av oss
  • Ju närmare hemmet informationsbehovet är, desto mer vill du få information direkt till dig. Om vi gör insatser som direkt påverkar dig i ditt boende, vill du ha information via SMS, E-post eller informationsbrev direkt i brevlådan
  • Nöjdheten med att få information om vad som händer i stort på LKF ökar, men minskar för hur informationen fungerar i samband med felanmälan och kring vad som sker närmare kunden - i bostadsområdet/kvarteret
  • Övergripande LKF information, som till exempel våra årstidsutskick, där vi berättar om hur vi på LKF jobbar under året och vad vi fokuserar på just nu, läses av cirka 90% av er som svarat på enkäten
  • Du vill gärna ha dialog med oss på LKF i samband med möten i bostadsområdet, men önskemål finns också att lämna förslag digitalt via mina sidor i större utsträckning
  • Ni har saknat dialog via de bosociala aktiviteterna i våra bostadsområdena. Något som gått på sparlåga under pandemin men som vi hoppas kunna återuppta igen för att ska nöjda och trygga kunder
  • Ni som är mest nöjda med vår kommunikation är ålderskategorin 80+ (83,5%) och de som är minst nöjda är de som är 40 – 49 år (76,3%)
  • Cirka 3000 hyresgäster har svarat på vår enkät

Nästa steg – kvalitativ undersökning och internt samarbete

I enkäten gav vi våra hyresgäster möjlighet att delta i en LKF panel. Det resulterade i en panel med med hyresgäster som bor runt om i våra bostadsområden. Tanken med LKF panelen är att vi ska använda den som ett bollplank i olika frågor, för att få hyresgästernas perspektiv i olika frågor.

Vi ska nu ägna tid internt åt att grotta ner oss i resultatet av vår kommunikationsundersökning, framför allt frisvaren, för att se vilka guldkorn och förbättringsområden vi ser inom kommunikationsområdet.

Vårt kommunikationsarbete är under ständig utveckling och förändring - precis som omvärlden. Det är genom att lyssna, lära, följa upp och utvecklas tillsammans vi kan få till en bra effekt - som skapar nytta för dig som bor hos oss.