Bildfilen heter:

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 är här

Trots att pandemin påverkade oss alla under 2021 har LKF ett stabilt ekonomiskt läge och vårt hållbarhetsarbete har gett goda resultat. För LKF har det också varit en nystart eftersom vi har börjat arbeta utifrån vår nya affärsplan där ett kundfokuserat arbetssätt ska vägleda oss fram till och med år 2024.

Hela vår verksamhet handlar om att beakta hållbarhet i det breda perspektivet, vare sig det handlar om att föra människor närmare varandra genom bosociala aktiviteter eller när vi planerar för att bygga och utveckla hela stadsdelar. Resan är målet, för oss och för framtida generationer Lundabor. 

Första året med vår nya affärsplan – nära kopplad till Års- och Hållbarhetsredovisning  

Med detta i bagaget inledde vi under 2021 vår hållbara kundresa, enligt vår nya affärsplan som sträcker sig fram till 2024. Omställningen innebar att vi började arbeta med våra tre kundlöften där vi lovar att: vara en hyresvärd som bryr sig, skapa ett hem för dig och forma en plats att trivas på. Löftena bygger på tre grundförutsättningar (engagerade medarbetare, stabil ekonomi, starkt samhällsansvar. Tillsammans vidgar vi vårt perspektiv och låter kundernas behov forma vår framtid. 

Nytt sätt att redovisa vårt hållbarhetsarbete på 

Nytt för i år är att vårt hållbarhetsarbete redovisas mer likt den ekonomiska redovisningen. Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare och det ställs allt högre lagkrav på hur vi som medelstort bolag redovisar vårt hållbarhetsarbete. Vi har samlat det i något som vi kallar Hållbarhetsnoter. Det här en guldgruva för den som är intresserad av de insatser vi gör för en hållbar framtid.  


Välkommen att läsa om året som gått och hur vi arbetar för att uppfylla våra löften till våra kunder!  


Läs vår Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2021 digitalt