Bildfilen heter:

I östra delen av Lövsångaren uppför LKF ett nytt kvarter med 129 nya lägenheter med hyresrätt. Det gamla parkeringshuset rivs och ersätts med ett underjordiskt garage.

LKF bygger 129 nya lägenheter med hyresrätt i kvarteret Ornitologen på Väster i Lund

LKF fortsätter att satsa på nyproduktion. På Väster i Lund ligger området Lövsångaren 5, byggt 1978. Genom att riva ett parkeringshus och en lägre servicebyggnad gör LKF plats för ytterligare 129 lägenheter med hyresrätt, ett nytt underjordiskt garage samt lokal för en Willys Hemma-butik. Arbetet planeras att starta första kvartalet i år.

Under första kvartalet 2023 startar arbetet med det nya kvarteret Ornitologen på Örnvägen. Första steget är att riva det nuvarande slitna parkeringshuset och servicebyggnaden i östra delen av området Lövsångaren 5. Med den nya bebyggelsen tillför LKF området med 129 nya bostäder med hyresrätt. Parkeringshuset kommer att ersättas med ett underjordiskt garage med cirka 120 platser. I ett av de totalt sju husen kommer LKF även bygga en lokal för Willys livsmedelsbutik. Entreprenör är Serneke Sverige AB.

– Trots det ekonomiska läget som vi upplever idag i samhället, är vi glada att LKF har en stabil grund som gör det möjligt för oss att kunna fortsätta att utveckla nya och bättre hem i Lund, säger Fredrik Millertson, vd för LKF AB.

Fler större lägenheter till området

De nya bostäderna kommer vara från 1 rum och kök upp till 6 rum och kök. Efterfrågan på större lägenheter i området är stort vilket gör att en större andel av lägenheterna blir 3 rum och kök. Inflyttningen är preliminärt planerad till våren 2026.

Arkitekturen och placeringen av de nya husen tar hänsyn till den omgivande miljön och den befintliga bebyggelsen. I det nya kvarterets grönskande innergård skapar LKF flera nya mötesplatser. Den nya kvartersbutiken Willys Hemma på 800 kvadratmeter, bidrar til

l rörelse och ett rikt stadsliv som bidrar till en ökad trygghet i området, från tidig morgon till sen kväll med sina generösa öppettider.

Hållbart byggande – både ekonomiskt, socialt och miljö

LKF arbetar aktivt med hållbarhet i fokus. På Ornitologen kommer bland annat teglet från rivningen att tas om hand och rensas för att återanvändas i andra byggen. Solceller installeras på taken och regnvatten kommer samlas in för bevattning av grönskan på innergården. Till och med den överskottsvärmen som avges från kyl- och frysrum på Willys Hemma-butik återanvänds för uppvärmning i byggnaderna.  

LKF bygger också in lösningar som gör det möjligt för hyresgästerna att enkelt kunna välja att leva mer hållbart. I mobilitetshuset har hyresgästerna tillgång till en elbils-pool där månadsavgiften ingår i hyran de första fem åren. Det kommer också finnas en cykelpool med bland annat en lådcykel och ett cykelkök där hyresgästerna kan låna verktyg för att serva och reparera sin egen cykel. Kök utrustat med källsortering och vi bygger underjordiska behållare för sophanteringen, så kallade UWS:er.

Fakta

Byggstart Första kvartalet 2023
Inflyttning Våren 2026
Entreprenör Serneke Sverige AB
Lägenhetsfördelning:
  1 rum och kök 29 – 45 m² 15 stycken
  2 rum och kök 42 – 69 m² 22 stycken
  3 rum och kök 68 – 85 m² 56 stycken
  4 rum och kök 79 – 94 m² 29 stycken
  5 rum och kök 113 – 127  m² 6 stycken
  6 rum och kök 123 m² 1 styck
Fordonsplatser 13 p-platser, 119 garageplatser

Bilder

Detta är illustrationer för det nya kvarteret. Vi reserverar oss för ändringar. 

ornitologen_1000x667px_innergard.jpg

Den grönskande innergården öppnar upp området och skapar möteplatser. LKF tar tillvara regnvatten för att vattna växterna. 

ornitologen_1000x667px_lokalhorna.jpg

I kvarteret byggs lokaler för bland annat en Willys Hemma-butik på 800 kvadratmeter och lokal för en kvarterskrog. Det skapar liv och rörelse i kvarteret från morgon till sen kväll vilket skapar trygghet. 

ornitologen_1000x667px_vastra.jpg

LKF bygger bort mer instängda otrygga platser och öppnar upp området för liv och rörelse. 

 

ornitologen_2022-10.jpg

Bild från november 2022 som visar den låga byggnaden och det slitna parkeringshuset som kommer att rivas. Parkeringhuset ersätter LKF med ett underjordiskt garage med cirka 120 platser.