Bildfilen heter:

Gränden är ett lyckat förtätningsprojekt där den nya bebyggelsen väl smälter samman med den äldre bebyggelsen. Foto: Felix Gerlach

LKFs projekt Gränden utsedd till Årets bästa nyproduktion inom allmännyttan!

LKFs nyproduktion Gränden på Norra Fäladen har utsetts till Årets Bästa Nyproduktion. Det är Sveriges Allmännytta som arrangerar tävlingen för att lyfta bra och goda exempel på byggande samt sprida kunskap mellan de allmännyttiga bolagen. Det juryn lyfte var bland annat hur LKF lyckats förvandla den tidigare ödsliga parkeringsgatan till en vacker stadsmiljö och hur väl de nya husen anpassats till platsen. Det var tio nominerade projekt där även LKFs Skymningen på Brunnshög var med.

– Med konkurrensen från många andra fina projekt så är det extra roligt att just Gränden fick utmärkelsen av Sveriges Allmännytta. Det är ett bevis på att vår satsning på området Offerkällan gett resultat säger Fredrik Millertson, vd på LKF.

Gränden är ett förtätningsprojekt i området Offerkällan i norra Lund. Genom området går Sankt Hans gränd som är en nedsänkt gata med parkeringsplatser och infarter till underjordiska garage. De nya husens form och färg harmoniserar och kompletterar de befintliga husen på Offerkällan. Trapporna mellan och genom husen skapar kontakt mellan gatan och gårdarna en nivå upp. För att skapa en trygg och trevlig gata har trottoarer breddats och belysningen har setts över.

– Att bygga och förtäta i ett redan befintligt område kan vara en utmaning. Men med smarta lösningar har vi tillsammans med Fojab lyckats förvandla en tidigare baksida till framsida och samtidigt knyta ihop området som tidigare delats upp av gatan, berättar Anna Medin, byggprojektledare för Gränden.

LKF satsar mycket på hållbarhet. På Gränden har bland annat solceller som hjälper till med fastighetselen. Smarta flexibla tvättstugor där hyresgästerna bokar enstaka maskiner i stället för en hel tvättstuga – det skapar möjligheter med möten mellan grannar. Tvättmaskinerna är även självdoserande. I hyran ingår även medlemskap i en elbilspool.

I LKFs kundmätningar (NKI – nöjd kund index) visar att tryggheten i området har ökat från 79 procent 2020 till 83 procent 2022.

spadtag_1920x1080.jpg
Bild från spadtaget i oktober 2018. Foto: Michael Svensson, LKF

– I ett tidigt skede engagerade vi de som redan bor på området då nyproduktionen skulle påverka deras vardag under byggtiden. Vi har både haft dialogmöten på plats, gårdsfester och också workshops för att få in våra hyresgästers önskemål och synpunkter på till exempel trygghet berättar Sofia Ekelin, distriktschef på LKF.

Juryns motivering

"Överraskande och skicklig förvandling av ödslig parkeringsgata till vacker stadsmiljö. Husen är omsorgsfullt anpassade till platsen och den befintliga bebyggelsen men tillför också en harmonisk variation i höjd och materialval. Husen har hög kvalitet med fina detaljer och det syns att allt är välgjort. Stor omsorg har även lagts på utemiljöer och gröna tak. Här finns även solceller på taken och elbilspooler för att göra det lättare att leva hållbart. Hög ambition för framtidens förvaltning av området där fastigheten finns som digital tvilling. Kommunikation till hyresgäster sker digitalt."

Fakta Gränden

  • Antal lägenheter: 153 hyreslägenheter, 10 LSS-lägenheter och en gruppbostad
  • Plats: Sankt Hans gränd
  • Inflyttning: Etapp 1 september-december 2020, etapp 2 december 2021
  • Beställare: Lunds Kommuns Fastighets AB
  • Arkitekt: Fojab arkitekter
  • Entreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
  • Hemsida: lkf.se/granden

gränden_1920x1080_1.jpg

gränden_1920x1080_2.jpg

gränden_1920x1080_3.jpg

gränden_1920x1080_4.jpg

gränden_1920x1080_5.jpg