Bildfilen heter:

Offerkällan från ovan. Fotograf: Felix Gerlach

Ny utemiljö tar form på Offerkällan

Sedan hösten 2022 pågår första etappen av garagetaksrenovering och skapandet av ny utemiljö på Offerkällan. Det här är ett stort fastighetsprojekt för LKF. Det är alltså hög tid att berätta vad vi gör för att öka trivseln och tryggheten för våra kunder på Offerkällan.

Här ska totalt sex gårdar göras om i samband med att garagetaken renoveras. Arbetet med att utforma den nya utemiljön inleddes för flera år sedan med att vi hade fyra workshops De boende på området bjöds in för att tycka till om vad de saknade och vad de ville behålla på Offerkällan. Med det som grund togs den nya utformningen fram.

Den nya utemiljön ska länka samman den nybyggda husen med de äldre gårdarna

Olika teman för olika gårdar och tydligare gångstråk bidrar till mer rörelse i hela området.  Det i sig ska skapa en känsla av gemenskap och trygghet i hela området.

Första etappen görs på gård 5, övriga etapper är under upphandling och är planerade att utföras under 2023-2024. Gård 5 har temat lantgården och får bland annat en lekplats med bondgårdstema.

Läs mer om projektet i vår kundtidning 72Kvadrat: Vad händer med dina idéer

WSP är projektledare för utformningen av utemiljön på alla gårdarna och är de som har hjälpt oss ta fram ritningar och handlingar till projektet. 

Entreprenör för etapp 1: MVB AB