Bildfilen heter:

Bild: Här gör Frederik Svensson en leveransbesiktning av växter.

Äntligen dags för plantering av nya träd på Offerkällan

Förra veckan fick vi en storleverans av träd och buskar till den nya utemiljön på Offerkällan. Vi kallade in vår egen expert för att göra en så kallad leveransbesiktning av växter. Vid kontrollen synas växterna så att vi vet att vi har fått vad vi har beställt och att de är friska.

Arbetet med att göra om utemiljön på gård 5 på Offerkällan är inne i sista fasen – i maj kom en stor leverans med alla större växter som ska planteras. Vi kallade in LKFs expert på växtkontroller – fastighetsarbetare Frederik Svensson. Han har 20 års erfarenhet av arbete på plantskolor, bland annat från Flyinge plantshop och Stångby plantskola. Under sin tid där har han både lastat på leveranser med växter och kontrollerat stora leveranser som anlänt till plantskolan.

- Det kan både bli kostsamt och svårt att åtgärda fel om vi inte upptäcker det direkt, säger Ingrid Johansson, landskapsingenjör på LKF.

På plats tittar Ingrid och Frederik först igenom planteringsplanen och sedan sätter Frederik igång. Frederik utgår från en växtförteckning med allt som levererats. Det är en detaljerad lista som bland annat anger plantornas storlek och i vilken kvalitet de ska vara. Och snabbt går det. Frederik ser rutinerat över plantorna som är utspridda över gården.

Vilka saker tittar du på Frederik?

- Det finns en standard ("Kvalitetsregler för Plantskoleväxter") för hur växterna ska se ut vid leverans. Jag mäter tillexempel omkretsen på stammen på en viss höjd och ser så att stammen totalt har rätt höjd. Jag tittar också så att kronan är jämn och att rotsystemet ser bra ut, säger Frederik.

Det ska också kontrolleras att växten inte har några skador eller sjukdomar.

Hittade du någon som inte stämde?

- Ja faktiskt, det var två träd som inte höll rätt premiumklass, vilken var specificerat i beställningen. Den typen av träd ska levereras i en speciell sorts kruka. Sådana träd är ganska dyra så det bör vi anmärka på. Vi upptäckte också två olika sorters solitärer som inte hade rätt höjd enligt växtförteckningen, säger Frederik.

Vad händer nu?

- Efter att kontrollen är gjord får vi prata med leverantören för att få rabatt i det här fallet. Hade det varit allvarliga brister hade vi krävt att få byta ut växterna, säger Ingrid.

- Det är alltid kul att kunna ta hjälp av någon som är duktig på det den gör, det syns att Frederik har koll, säger Ingrid medan Frederik gör leveransbesiktningen. Växter är en långsiktig investering, det här ger en hög kvalitet på växterna så att de kan vara friska och välmående i många år framöver, avslutar hon.