Bildfilen heter:

Så här arbetar med vi med att öka källsorteringen i våra miljörum

Avfallshanteringen är en samhällsutmaning i hela Sverige, och vi gör vad vi kan för att det ska vara rent och snyggt i våra miljörum, det är en del av vårt kundlöfte.

Vi försöker underlätta både för hyresgästerna och våra fastighetsarbetare. Vår ambition är att det ska vara lätt att göra rätt, så våra kollegor kan lägga tid på andra saker i bostadsområdet som skapar värde för våra hyresgäster.

Om fler hade gjort rätt, så hade det naturligtvis blivit både mindre tid och pengar som gått åt till att lösa den avfallshanteringen som inte går rätt till.

Avfall är en resurs – vi ska undvika bränna upp det

Avfall är en idag en resurs, där exempelvis förpackningsmaterial och matavfall är viktiga fraktioner som går att återvinna. Från matavfallet får samhället till exempel energi (biogas). Förpackningsmaterialet kan användas för att tillverka nya produkter (materialåtervinning). Återvunnet material ersätter då användningen av eller uttaget av mindre mängder jungfruligt material vilket är viktig del för att nå ett mer hållbart samhälle.

Om förpackningsavfall eller matavfall läggs i restavfallet, missar vi möjligheten att återvinna materialet eller röta matavfallet.

Så här försöker vi undvika felaktig sopsortering i miljörummen

LKF har skapat bra förutsättningar för hyresgästen att sortera sitt avfall genom att ha fastighetsnära insamling, åtta fraktioner för avfallshantering. Vi ger även möjlighet för hyresgäster att lämna småelektronik, ljuskällor och batterier för merparten av våra fastigheter. Insamling av textilier finns i anslutning till våra bostadsområden.

Våra medarbetare som arbetar i områdena lägger arbetstid på att hålla rent i/runt miljöhus.

En del av de förutsättningar vi ger:

  • Källsorteringsinformation vid inflytt
  • Vi håller rent i våra miljöhus
  • Tydlig skyltning (även testat ”relationsskapande skyltning via avfallskampanj”
  • Utökad tvätt av kärl
  • Översyn av hämtningsintervall
  • Plats för källsortering under vask
  • Nära samverkan LRV
  • Testat sensorer (Bintel) i pilotprojekt
  • Kunniga medarbetare i våra områden som informerar våra hyresgäster kring sortering
  • Bytesrum och återbruk. Vi arbetar med att förändra synsätt från ”avfall” till ”Resurs”, genom att till exempel etablera Bytesrum. Genom bytesrummen vill vi uppmuntra och göra det enkelt för hyresgästerna att minska dina avfallsmängder. Återbruksperspektivet innebär att mycket av det som slängs kan skapa ny nytta hos någon annan, eller kanske går att laga för att få ny livslängd. Vi har även kärl för insamling av textil i flera områden sedan många år.